מדריך הפעלה - מסגרת פעילות מותאמת לזקנים עם ירידה קוגניטיבית
Drag up for fullscreen
M M